Dll Tập tin cơ bản và Bách khoa toàn thư

Gặp sự cố khi chạy chương trình? Xảy ra lỗi “dll bị thiếu” ? Đừng hoảng sợ! WikiDll sẽ nhanh chóng giúp bạn giải quyết vấn đề. Chỉ cần tìm kiếm tập tin DLL của bạn và tải xuống miễn phí từ trang web của chúng tôi.

Tập tin DLL là cái gì?

Một tập tin DLL là thư viện liên kết thông minh của Windows chứa các lệnh và chức năng khác nhau, có thể được gọi và sử dụng bởi những chương trình thực thi khác.

Cách sửa lỗi DLL?

Nếu bạn bị thiếu tập tin DLL cần thiết, chương trình bạn cố chạy sẽ trả về lỗi "tập tin dll file bị thiếu". Để giải quyết vấn đề, hãy đặt tập tin bị thiếu vào thư mục của chương trình gây ra lỗi.

Chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách nào?

WikiDll cung cấp một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất của tập tin DLL cùng cách mô tả của chúng. Bạn có thể tải tất cả tập tin DLL cần thiết từ WikiDll.com hoàn toàn miễn phí.

Tập Tin Dll Mới

KÍCH CỠ
cscapi.dll 38.0 KB
asiutil.dll 46.0 KB
SHDOCVW.DLL 924.3 KB
srclient.dll 71.5 KB
tcpmonui.dll 69.5 KB
sqmapi.dll 172.0 KB
biocpl.dll 389.1 KB
igfxdev.dll 450.6 KB
igdusc64.dll 6.3 MB
igdumdx32.dll 522.2 KB
igfxdhlib.dll 122.9 KB
igdumdim64.dll 37.7 MB
ifc21.dll 153.6 KB
igc32.dll 15.2 MB
igc64.dll 36.1 MB
idmmkb.dll 32.3 KB
iehost.dll 76.0 KB
icwutil.dll 48.0 KB
idapi32.dll 573.4 KB
idmiecc.dll 460.8 KB

Tập Tin Dll Thông Dụng

KÍCH CỠ
vcruntime140.dll 87.3 KB
msvcp140.dll 427.8 KB
D3DCompiler_43.dll 2.0 MB
xlive.dll 14.7 MB
D3DX9_43.dll 2.3 MB
binkw32.dll 170.0 KB
msvcp120.dll 644.7 KB
msvcr110.dll 838.1 KB
X3DAudio1_7.dll 24.3 KB
wldcore.dll 79.0 KB
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 7.5 KB
msvcr71.dll 340.0 KB
xinput1_3.dll 79.9 KB
OpenAL32.dll 106.5 KB
D3DX9_42.dll 2.4 MB
lame_enc.dll 372.0 KB
msvcp100.dll 411.3 KB
msvcp110.dll 488.9 KB
msvcr100.dll 755.8 KB
msvcr120.dll 948.2 KB