Aaclient.dll Tải

Phát triển:
Microsoft
Mô tả:
Anywhere access client
Xếp hạng:

Bạn đang chạy: unknown OS

Tập tin DLL found trong cơ sở dữ liệu DLL của chúng tôi.

Ngày cập nhật cơ sở dữ liệu: 27 Feb 2024

ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Xem thêm thông tin về Outbyte và gỡ cài đặt hướng dẫn. Vui lòng xem tại Outbyte EULAChính sách quyền riêng tư

Nhấn vào "Tải xuống bây giờ" để nhận công cụ PC đi kèm với aaclient.dll. Tiện ích sẽ tự động xác định các dlls bị thiếu và đề nghị tự động cài đặt chúng. Là một tiện ích dễ dàng sử dụng, là một giải pháp thay thế tuyệt vời đối với việc cài đặt thủ công, được công nhận bởi nhiều chuyên gia máy tính và tạp chí máy tính. Hạn chế: phiên bản dùng thử cung cấp số lần quét không giới hạn, sao lưu, khôi phujcc đăng kí Windows miễn phí. Phiên bản đầy đủ phải mua. Nó hỗ trợ các hệ điều hành như Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7 và Windows Vista (64/32 bit).
Dung lượng tập tin: 3.04 MB, Thời gian tải: < 1 min. trên DSL/ADSL/Cable

Từ khi bạn quyết định truy cập trang này, có thể bạn đang tìm kiếm tập tin aaclient.dll , hoặc cách thức để sửa lỗi “aaclient.dll bị thiếu”. Xem qua thông tin bên dưới, giải thích cách để giải quyết vấn đề của bạn. Trên trang này, bạn cũng có thể tải tập tin aaclient.dll.

Aaclient.dll là cái gì?

Aaclient.dll là một tập tin DLL (Thư Viện Liên Kết Thông Minh) file, Phát triển bởi Microsoft, bởi được gọi là hệ thống tập tin thiết yếu của hệ điều hành Windows.Chúng thường chứa một tập hợp thủ tục và các chức năng điều khiển, có thể được Windows áp dụng.

Aaclient.dll dùng để làm gì?

Aaclient.dll file, còn được biết đến là Anywhere access client, thường được liên kết với Microsoft® Windows® Operating System. Chúng là một thành phần thiết yếu, đảm bảo cho các chương trình Windows hoạt động bình thường. Vì thế, nếu tập tin aaclient.dll bị thiếu, nó có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của phần mềm có liên quan.

Lỗi thiếu tập tin Aaclient.dll nghĩa là gì?

Có nhiều lý do có thể tạo ra lỗi aaclient.dll. Bao gồm việc đăng kí Windows, phần mềm độc hại, lỗi ứng dụng, etc.

Thông báo lỗi liên quan đến tập tin aaclient.dll cũng có thể chỉ ra rằng tập tin được cài đặt không đúng, bị hỏng hoặc bị xóa.

Phổ biến khác lỗi aaclient.dll bao gồm:

 • “aaclient.dll bị thiếu”
 • “lỗi tải aaclient.dll”
 • “sự cố aaclient.dll”
 • “aaclient.dll không tìm thấy”
 • “aaclient.dll không thể xác định được”
 • “aaclient.dll Vi Phạm quyền Truy Cập”
 • “Lỗi điểm truy cập thủ tục aaclient.dll error”
 • “Không thể tìm thấy aaclient.dll”
 • “Không thể đăng kí aaclient.dll”
aaclient.dll - Lỗi Hệ Thống Chương trình không thể bắt đầu vì máy của bạn bị thiếu aaclient.dll bị thiếu từ máy của bạn. Hãy thử cài đặt lại để xử lý sự cố.

Cách xử lý sự cố lỗi thiếu Aaclient.dll?

Nếu xảy ra lỗi “aaclient.dll bị thiếu”, bạn có thể sử dụng một trong những cách dưới đây – thủ công hoặc tự động – để giải quyết vấn đề. Phương pháp thủ công giả định rằng bạn tải xuống tập tin aaclient.dll và đặt nó vào bên trong thư mục cài đặt trò chơi/ứng dụng, trong khi phương pháp thứ hai dễ dàng hơn nhiều khi mà nó cho phép bạn sửa lỗi với cố gắng tối thiểu.

Cách thức 1: Tải Aaclient.dll

Tìm kiếm thông qua các phiên bản có sẵn của aaclient.dll từ danh sách bên dưới, chọ đúng tập tin và nhấn liên kết “Tải xuống” link. Nếu bạn không thể quyết định chọn phiên bản nào, hãy đọc bài viết dưới đây hoặc dùng phương pháp tự động để giải quyết vấn đề

Aaclient.dll, 33 các phiên bản có sẵn

Những Bit và Phiên bản Kích thước tập tin Tổng kiểm tra
32bit 6.2.9200.17435 263.5 KB
MD5
MD5 11741998816d58791b62a6bb3dda461d
SHA1
SHA1 6ec5cdf00c711f76ae7941137fa4e479dd62f105
32bit 6.2.9200.16398 263.0 KB
MD5
MD5 157e827dcef60ab109537fd34885725a
SHA1
SHA1 47735b0a41744a08bf8324bb35630cd8fd0532fc
32bit 6.2.9200.16398 263.0 KB
MD5
MD5 e6446ab7a7e602caff51aca3c68c1526
SHA1
SHA1 ad179c39d85cde66b3e5c78c894430759cedf662
32bit 6.2.9200.16384 263.0 KB
MD5
MD5 8100bb8b73bcb150e025e6cc7eb572dd
SHA1
SHA1 7e5f7fb5cd0a7e08bc14b93045eddb049faae60a
32bit 6.1.7601.22252 128.5 KB
MD5
MD5 3e675b1fb08210be724e79d7d1da4d79
SHA1
SHA1 4c77b42f36d788c882aba101f4f0b21628a2ed12
32bit 6.1.7601.18918 128.5 KB
MD5
MD5 67af92e4bef45ca8cc99996d96d51688
SHA1
SHA1 2f7a879e5fce33a63d8d170a7ba5fadd78ffd189
64bit 6.1.7601.18918 155.0 KB
MD5
MD5 fd61a5c38ffd7d8d797319209a6632e0
SHA1
SHA1 c0813a3dcbe3a57c7e0a8ccf5cb7e38ee136b7de
32bit 6.1.7601.18620 128.5 KB
MD5
MD5 b3ac14ea18dd0ee517703a86963aed18
SHA1
SHA1 19d3376094436bb8aa14e51f820d201bfbf6040a
32bit 6.1.7601.18540 128.5 KB
MD5
MD5 97896ee4254176cfdd9010b5b243b89f
SHA1
SHA1 67c00716b7b24e95ddaf11a6aac9782d70f6436b
64bit 6.1.7601.18079 155.0 KB
MD5
MD5 9f5c2f0cfef95b4653e21443cdc0d587
SHA1
SHA1 f1310fe8c11041a806656589a0d56d77fb3eb06d
32bit 6.1.7601.18079 128.5 KB
MD5
MD5 f5562efa9e4867d30ec2330b80fcb25c
SHA1
SHA1 a85c75a03932cd9a167fb62477f3716c5fc81617
64bit 6.1.7601.17514 155.0 KB
MD5
MD5 a26fc69123a5ca107040b553a58075c7
SHA1
SHA1 638b1cd9a24ded24ce011b3bb3f52df1024ef3d7
32bit 6.1.7601.17514 128.5 KB
MD5
MD5 cf15e7b164e5824e731665e83cfcf536
SHA1
SHA1 62c6c0aba47a1c7d733fe5c41400b508d1fba6fb
32bit 6.1.7600.21448 128.5 KB
MD5
MD5 82d09e7a1b49b10c5752f71725ce01f9
SHA1
SHA1 5a8dcf4fee7386983ab233d2a181910f10aa7708
32bit 6.1.7600.20861 128.5 KB
MD5
MD5 14d920931bafb5194393e3d6e6437e8b
SHA1
SHA1 ab023e6be3f889a5431131ef534f5637329b025c
32bit 6.1.7600.20625 128.5 KB
MD5
MD5 c9e74c6be2b59c4e1900abdf4c05833a
SHA1
SHA1 331a3c469ba157e57940ba9a5707093c07ee440b
32bit 6.1.7600.17233 128.0 KB
MD5
MD5 7902e06337a9534bcbf418f01d6ce30a
SHA1
SHA1 307ec8f57d21e41fae22681bbb7bc07f5a2aa887
32bit 6.1.7600.17233 128.0 KB
MD5
MD5 be6866f36c4bf3296fc117f56376f031
SHA1
SHA1 8a599295b8362255425c4a69f085305988b324e2
64bit 6.1.7600.16385 154.5 KB
MD5
MD5 53dc61a37d29ae8773e6b6f142f0a473
SHA1
SHA1 8fc6886fd1d2c9c12b13ed55dc59c6e724e828e8
32bit 6.1.7600.16385 127.5 KB
MD5
MD5 72709d3916eeb9031b6cc0cf8d5b39cc
SHA1
SHA1 7981281886f87b057567a2ab1486b4fa70b57cf7
32bit 6.1.7100.0 127.5 KB
MD5
MD5 ef93a8a9162614e0cc1e90461ee0e6f4
SHA1
SHA1 3e524d052ba40f0b551f33587edc22243d786095
32bit 6.0.6002.18005 133.0 KB
MD5
MD5 11cbe5e2940fc6cbd041779b0f707e6f
SHA1
SHA1 334922a604aa87560d1d9b86f7e36860ff8a619b
32bit 6.0.6001.22840 133.0 KB
MD5
MD5 d9d5a5187b7bd9742ff3a2773b8de6c3
SHA1
SHA1 b843b4c8cadb66c3aa0a97b477d0835786182845
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 1d7f7a37a15e64d6b931b3b56e7e2e48
SHA1
SHA1 0127b10389f2ed7773b6be7dfc15e171582beae3
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 52fa8a89d7e916f422a489adf5b3c65a
SHA1
SHA1 c4f4feece9c9682349f0110a10191ebd12623745
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 83fa0889fcb49fecd6b44b6180b17ae5
SHA1
SHA1 5fc6453c3339bce192a47b445048a419207711bb
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 a054fda5c0b47a0513b3d2f93277e318
SHA1
SHA1 de6da00e0632ba5920100e9abdf7f3ae2fd76319
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 a6a06a89a6abc8964f7d147b3245f217
SHA1
SHA1 986c9520841d232037e9ec10dc652e8ab09534d8
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 ad45dedfdcf69a28cbaf6a2ca84b5f1e
SHA1
SHA1 9d1fee096bdcc8a6a2c5d912d83be02dfee27bf1
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 b0433412af2d5baa782f615c2dc6c099
SHA1
SHA1 895674e9464e9e351fc0e22cf7817637abbf097f
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 b0c23b6813a9fcbae18370247be594ce
SHA1
SHA1 bfc0f0a7bd4133a69025b7d3e0147297f6e82d78
64bit 6.0.6001.18000 148.0 KB
MD5
MD5 ce338adf8b6573eb9e463b09602d7930
SHA1
SHA1 07290e8d2a2fcddab5a964b024c1815f22556b7c
32bit 6.0.6001.18000 133.0 KB
MD5
MD5 f876409f8365130704070bb61e9dba4a
SHA1
SHA1 b93a67ffb778ee0368f32751e5a4af7a0859b1c3

Cách chọn phiên bản chính xác của Aaclient.dll?

Đầu tiên, nhìn xem miêu tả tại bảng trên và chọn tập tin thích hợp cho chương trình của bạn. Hãy chú ý xem nó là tập tin 64-, hay 32-bit, cũng như ngôn ngữ mà nó sử dụng. Dành cho những chương trình 64-bit, dùng tập tin 64-bit nếu chúng được liệt kê bên trên.

Tốt nhất nên chọn những tập tin dll phù hợp với ngôn ngữ trong chương trình của bạn, nếu có thể. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tải những phiên bản mới nhất của tập tin dll để có chức năng cập nhật.

Nơi đặt tập tin Aaclient.dll?

Để sửa lỗi “aaclient.dll bị thiếu”, đặt tập tin vào thư mục cài đặt ứng dụng/trò chơi. Ngoài ra, bạn có thể đặt tập tin aaclient.dll trong thư mục hệ thống Windows.

Cách thức đăng kí Aaclient.dll?

Nếu đưa tập tin aaclient.dll bị thiếu vào thư mục thích hợp không giải quyết được vấn đề, bạn sẽ phải đăng kí. Để làm việc đó, bạn hãy sao chép tập tin DLL của mình vào C:\Windows\System32 folder, và mở dấu nhắc lệnh với quyền quản trị. Tại đó, nhập “regsvr32 aaclient.dll” và nhấn Enter.

Cách thức 2: Sửa lỗi thiếu Aaclient.dll tự động

Với WikiDll Fixer bạn có thể sửa tự động những lỗi aaclient.dll. Tiện ích là không chỉ giúp bạn tải đúng phiên bản của aaclient.dll hoàn toàn miễn phí và đề xuất thư mục phù hợp để cài đặt mà còn giải quyết những vấn đề có liên quan đến tập tin aaclient.dll.
 • Bước 1: Nhấn vào nút “Tải App. ” để tải công cụ tự động, được cung cấp bởi WikiDll.
 • Bước 2: Cài đặt tiện ích theo hướng dẫn cài đặt đơn giản.
 • Bước 3: Bắt đầu chương trình sửa lỗi aaclient.dll và các vấn đề khác.
ưu đãi đặc biệt
4.365.534 Tải xuống

Xem thêm thông tin về Outbyte và gỡ cài đặt hướng dẫn. Vui lòng xem tại Outbyte EULAChính sách quyền riêng tư

Kích Thước Tập Tin: 3.04 MB, Thời gian tải: < 1 min. on DSL/ADSL/Cable

Công cụ này tương thích với: windows-versions

Hạn chế: phiên bản dùng thử cung cấp số lần quét, sao lưu, khôi phục miễn phí không giới hạn cho Windows đăng kí của bạn. Phiên bản đầy đủ phải mua.

Cách thức 3: Cập nhật trình điều khiển để khôi phục tập tin .dll bị thiếu

Cập nhật Trình Điều Khiển cho hệ điều hành Windows, cũng như cho bộ điều hợp mạng, màn hình, máy in, etc., có thể được tải xuống và cài đặt độc lập từ trung tâm Cập Nhật Windows hoặc bằng cách sử dụng tiện ích chuyên dụng.

TÙY CHỌN 1 - Cập Nhật Trình Điều Khiển Thiết Bị Tự Động

Trình Cập Nhật Điều Khiển Outbyte tự động cập nhật trình điều khiển trên Windows. Cập nhật trình điều khiển định kỳ giờ đã lỗi thời!
 • Bước 1: Tải Trình Cập Nhật điều khiển Outbye
 • Bước 2: Cài đặt ứng dụng
 • Bước 3: Khởi động ứng dụng
 • Bước 4: Trình cập nhật điều khiển sẽ quét hệ thống của bạn để tìm các trình lỗi thời và trình điều khiển bị thiếu
 • Bước 5: Nhấp vào Cập Nhật để tự động cập nhật tất cả các trình điều khiển

TÙY CHỌN 2 - Cập Nhật Thủ Công Trình Điều Khiển Thiết Bị

 • Bước 1: Đi tới Thanh Công Cụ hộp tìm kiếm – Viết trình Quản Lí Thiết Bị - chọn trình Quản Lí Thiết Bị
 • Bước 2: Chọn danh mục để xem tên thiết bị – nhấp chuột-phải vào danh mục cần được cập nhật
 • Bước 3: Chọ tìm kiếm tự động để cập nhật phần mềm trình điều khiển
 • Bước 4: Xem cập nhật Trình Điều Khiển, và chọn nó
 • Bước 5: Windows có thể không tìm thấy trình điều khiển mới, Trong trường hợp này, người dùng có thể thấy trình điều khiển trên trang Web của nhà sản xuất, nơi có tất cả hướng dẫn cần thiết

Cách thức 4: Quét máy tính của bạn để tìm ra phần mềm độc hại để sửa lỗi aaclient.dll

Thỉnh thoảng lỗi aaclient.dll có thể xảy ra do phần mềm độc hại trên máy tính của bạn. Phần mềm độc hại có thể cố ý làm hỏng các tập tin DLL để thay thế chúng bằng chính tập tin độc hại của mình. Vì thế, ưu tiên số một ccura bạn là quét phần mềm độc hại và loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

TÙY CHỌN 1 - Windows Defender

Phiên bản mới của Windows 10 có một ứng dụng cài sẵn tên là "Trình bảo vệ Windows",cho phép bạn kiểm tra máy tính để tìm vi-rút và loại bỏ phần độc hại, khó xóa trong hệ điều hành đang chạy. Để sử dụng tính năng quét ngoại tuyến của Bộ bảo vệ Windows, đến Cài đặt (Khởi động – Biểu tượng bánh răng hoặc phím Win + I), chọn "Cập nhật và Bảo mật" và đến phần "Trình bảo vệ Windows".
Cách sử dụng tính năng quét ngoại tuyến của trình bảo vệ Windows
 • Bước 1: Nhấn phím Win hoặc nhấp chọn Khởi động và nhấp chọn biểu tượng Bánh răng. Hoặc nhấn tổ hợp phím Win + I.
 • Bước 2: Chọn tùy chọn Cập nhật và Bảo mật và đến phần trình bảo vệ Windows.
 • Bước 3: Ở cuối cài đặt bảo vệ có hộp kiểm tra " Quét ngoại tuyến bảo vệ Windows". Để khởi động nó, nhấp chọn “Quét ngay”. Lưu ý rằng bạn phải kuwu tất cả những dữ liệu chưa được lưu trước khi khởi động lại máy tính.

Sau khi nhấp chọn nút “ Quét ngay”, máy tính sẽ khởi động lại và tự động bắt đầu tìm vi-rút và phần mềm độc hại. Sau khi hoàn thành quá trình quét, máy tính sẽ khởi động lại, và trong thông báo, bạn sẽ thấy thông báo hoàn thành quét.

TÙY CHỌN 2 - Outbyte Antivirus

Sản phẩm Outbyte là một trong những sản phẩm phổ biến và hiệu qur nhất trong việc chống lại phần mềm độc hại và các phần mềm không mong muốn, và chúng sẽ hữu ích ngay khi bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút bên thứ ba chất lượng cao. Quét trong phiên bản Malwarebytes mới có thể được thực hiện theo thời gian hiện hành và theo cách thủ công. Để bắt đầu quét thủ công, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:
 • Bước 1: Khởi chạy chương trình Outbyte và nhấp nút Quét Ngay. Ngoài ra, bạn có thể tùy chọn Quét bên trái cửa sổ của chương trình windows và nhấp vào Quét toàn bộ. Hệ thống sẽ bắt đầu quét và bạn sẽ có thể thấy kết quả quét.
 • Bước 2: Chọn các mục mà bạn muốn cách ly và nhấn nút “Chọn Cách Ly”. Khi cách ly, bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính.
 • Bước 3: Sau khi chương trình được khởi động lại, bạn có thể xóa tất cả các đối tượng đã được cách ly bằng cách đến phần thích hợp của chương trình hoặc khôi phục lại một số trong chúng nếu sau khi những đối tượng bị cách ly một số đối tượng loại ra thì phần mềm của bạn bắt đầu chạy không chính xác.

Cách thức 5: Sửa lỗi thiếu Aaclient.dll với trình duyệt System File Checker (SFC)

Nhiều người dùng đã quen với lệnh kiểm tra toàn bộ tập tin hệ thống sfc / scannow, lệnh tự động kiểm tra và sửa chữa tập tin hệ thống Windows đã được bảo vệ. Để thực hiện lệnh này, bạn phải chạy dấu nhắc lệnh như quản trị viên.
 • Bước 1: Bắt đầu dòng lệnh như một quản trị viên trong Windows bằng cách nhấn phím Win trên bàn phím và nhập "Dấu nhắc lệnh" trong miền tìm kiếm, sau đó - nhấp- chuột- phải vào kết quả tìm kiếm và chọn Chạy với tư cách của quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Win + X sẽ mở trình đơn nơi bạn có thể chọn dấu nhắc lệnh (Admin).
 • Bước 2: Nhập sfc/scannow trong dấu nhắc lệnh và nhấn Enter.

Sau khi nhập lệnh, hệ thống kiểm tra sẽ bắt đầu. Sẽ mất một lúc, hãy kiên nhẫn. Khi hệ thống hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo “Bảo Vệ Tài Nguyên Windows đã tìm thấy tập tin bị hỏng và đã sửa chúng thành công hoặc “Bảo Vệ Tài Nguyên Windows đã tìm thấy tập tin bị hỏng nhưng không thể sửa một trong số chúng”.

Hãy nhớ rằng Trình duyệt Kiểm tra System File Checker (SFC) không thể sửa lỗi toàn bộ cho những tập tin đang được hệ điều hành sử dụng. Để sửa những tập tin này bạn phải chạy lệnh SFC thông qua dấu nhắc lệnh trong môi trường khôi phục Windows. Bạn có thể vào Môi Trường Khôi Phục Windows từ màn hình đăng nhập, bằng cách nhấn vào Tắt máy, sau đó nhấn giữ phím Shift trong khi chọn Khở Động Lại.

Trong Windows 10, bạn có thể nhấn phím Win, chọn Cài Đặt > Cập nhật và Bảo Mật > Khôi phục và dưới Khởi Động Nâng Cao, nhấp chọn Khởi Động Lại bây giờ. Bạn cũng có thể khởi động lại từ đĩa cài đặt hoặc ổ đĩa di động USB có thể khởi động với bản Windows 10. Trên màn hình cài đặt, chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn và sau đó chon “ Khôi phục hệ thống”. Sau đó, đến “ Khắc phục sự cố” > “Cài đặt nâng cao” > “Dấu nhắc lệnh”. Khi ở dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau: sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows nơi mà C là nơi đã phân vùng có hệ điều hành đã cài đặt, và ổ đĩa C: \ Windows là đường dẫn đến thư mục Windows 10.

Thao tác này sẽ mất một lúc và điều quan trọng là phải đợi cho đến khi hoàn tất. Khi hoàn tất, hãy đóng dấu nhắc lệnh và khởi động lại máy như bình thường.

Cách thức 6: Sửa lỗi tập tin Aaclient.dll bị hỏng bằng cách thực hiện Khôi Phục Hệ Thống

Khôi phục hệ thống rất hữu ích khi bạn muốn sửa chữa lỗi aaclient.dll . Sử dụng chức năng "Khôi phục Hệ thống", bạn có thể chọn khôi phục Windows đến ngày mà tập tin aaclient.dll không bị hỏng. Do đó, việc khôi phục Windows về một ngày trước đó sẽ hủy các thay đổi đượcc thực hiện đối với tập tin hệ thống. Vui lòng theo các bước bên dưới để khôi phục Windows sử dụng Khôi phục hệ thống và tránh khỏi lỗi aaclient.dll.
 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Win + R để khởi chạy hộp thoại Run.
 • Bước 2: Nhập rstrui trong hộp văn bản Run và nhấp chọn OK hoặc nhấn phím Enter. Nó sẽ mở tiện ích khôi phục hệ thống.
 • Bước 3: Cửa sổ “Khôi phục hệ thống” có thể bao gồm tùy chọn “Chọn điểm khôi phục khác”. Nếu vậy, bạn hãy chọn tùy chọn này và nhấp vào Tiếp Theo. Chọn hộp kiểm tra “Hiển thị thêm điểm khôi phục” để xem danh sách ngày tháng đầy đủ.
 • Bước 4: Chọn ngày khôi phục Windows 10. Hãy nhớ rằng bạn cần chọn điểm khôi phục sẽ khôi phục Windows đến ngày khi mà thông báo lỗi aaclient.dll chưa hiện ra.
 • Bước 5: Nhấp nút "Tiếp theo" và sau đó nhấp vào "Hoàn thành" để xác nhận điểm khôi phục.

Tại điểm này, máy tính của bạn khởi động lại bình thường và khởi động với phiên bản khôi phục của Windows, và lỗi aaclient.dll đã được giải quy.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Português | Русский | Bahasa Indonesia | Nederlands | Nynorsk | Svenska | Suomi