Aclui.dll Tải

Phát triển:
Microsoft
Mô tả:
Security Descriptor Editor
Xếp hạng:

Bạn đang chạy: unknown OS

Tập tin DLL found trong cơ sở dữ liệu DLL của chúng tôi.

Ngày cập nhật cơ sở dữ liệu: 27 Oct 2021

ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Xem thêm thông tin về Outbyte và gỡ cài đặt hướng dẫn. Vui lòng xem tại Outbyte EULAChính sách quyền riêng tư

Nhấn vào "Tải xuống bây giờ" để nhận công cụ PC đi kèm với aclui.dll. Tiện ích sẽ tự động xác định các dlls bị thiếu và đề nghị tự động cài đặt chúng. Là một tiện ích dễ dàng sử dụng, là một giải pháp thay thế tuyệt vời đối với việc cài đặt thủ công, được công nhận bởi nhiều chuyên gia máy tính và tạp chí máy tính. Hạn chế: phiên bản dùng thử cung cấp số lần quét không giới hạn, sao lưu, khôi phujcc đăng kí Windows miễn phí. Phiên bản đầy đủ phải mua. Nó hỗ trợ các hệ điều hành như Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7 và Windows Vista (64/32 bit).
Dung lượng tập tin: 3.04 MB, Thời gian tải: < 1 min. trên DSL/ADSL/Cable

Từ khi bạn quyết định truy cập trang này, có thể bạn đang tìm kiếm tập tin aclui.dll , hoặc cách thức để sửa lỗi “aclui.dll bị thiếu”. Xem qua thông tin bên dưới, giải thích cách để giải quyết vấn đề của bạn. Trên trang này, bạn cũng có thể tải tập tin aclui.dll.

Aclui.dll là cái gì?

Aclui.dll là một tập tin DLL (Thư Viện Liên Kết Thông Minh) file, Phát triển bởi Microsoft, bởi được gọi là hệ thống tập tin thiết yếu của hệ điều hành Windows.Chúng thường chứa một tập hợp thủ tục và các chức năng điều khiển, có thể được Windows áp dụng.

Aclui.dll dùng để làm gì?

Aclui.dll file, còn được biết đến là Security Descriptor Editor, thường được liên kết với Microsoft® Windows® Operating System. Chúng là một thành phần thiết yếu, đảm bảo cho các chương trình Windows hoạt động bình thường. Vì thế, nếu tập tin aclui.dll bị thiếu, nó có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của phần mềm có liên quan.

Lỗi thiếu tập tin Aclui.dll nghĩa là gì?

Có nhiều lý do có thể tạo ra lỗi aclui.dll. Bao gồm việc đăng kí Windows, phần mềm độc hại, lỗi ứng dụng, etc.

Thông báo lỗi liên quan đến tập tin aclui.dll cũng có thể chỉ ra rằng tập tin được cài đặt không đúng, bị hỏng hoặc bị xóa.

Phổ biến khác lỗi aclui.dll bao gồm:

 • “aclui.dll bị thiếu”
 • “lỗi tải aclui.dll”
 • “sự cố aclui.dll”
 • “aclui.dll không tìm thấy”
 • “aclui.dll không thể xác định được”
 • “aclui.dll Vi Phạm quyền Truy Cập”
 • “Lỗi điểm truy cập thủ tục aclui.dll error”
 • “Không thể tìm thấy aclui.dll”
 • “Không thể đăng kí aclui.dll”
aclui.dll - Lỗi Hệ Thống Chương trình không thể bắt đầu vì máy của bạn bị thiếu aclui.dll bị thiếu từ máy của bạn. Hãy thử cài đặt lại để xử lý sự cố.

Cách xử lý sự cố lỗi thiếu Aclui.dll?

Nếu xảy ra lỗi “aclui.dll bị thiếu”, bạn có thể sử dụng một trong những cách dưới đây – thủ công hoặc tự động – để giải quyết vấn đề. Phương pháp thủ công giả định rằng bạn tải xuống tập tin aclui.dll và đặt nó vào bên trong thư mục cài đặt trò chơi/ứng dụng, trong khi phương pháp thứ hai dễ dàng hơn nhiều khi mà nó cho phép bạn sửa lỗi với cố gắng tối thiểu.

Cách thức 1: Tải Aclui.dll

Tìm kiếm thông qua các phiên bản có sẵn của aclui.dll từ danh sách bên dưới, chọ đúng tập tin và nhấn liên kết “Tải xuống” link. Nếu bạn không thể quyết định chọn phiên bản nào, hãy đọc bài viết dưới đây hoặc dùng phương pháp tự động để giải quyết vấn đề

Aclui.dll, 27 các phiên bản có sẵn

Những Bit và Phiên bản Kích thước tập tin Tổng kiểm tra
32bit 6.3.9600.17415 881.0 KB
MD5
MD5 e521381f297535ddb81055184c07943f
SHA1
SHA1 3e59f6b6e9ccf455607d9ba878cabe0a78d8d989
64bit 6.3.9600.17415 1.0 MB
MD5
MD5 96c109f9d44e3370e3a57f40c9628d22
SHA1
SHA1 7e673d76c1399e518ffb61c0586b6d805778bf86
32bit 6.3.9600.17199 869.0 KB
MD5
MD5 190228e527c47a96d9b865f07bf2ec19
SHA1
SHA1 e3e71a63664e003713e74df58f648e49dc632e55
64bit 6.3.9600.17199 1.0 MB
MD5
MD5 a4cf0d2ff18bf8d128389af26410fd8b
SHA1
SHA1 6e5d6a67c59c1daf4669ac194045c3adbe8d26af
32bit 6.3.9600.17044 866.5 KB
MD5
MD5 75de8aed4fe16d07e7e22208ba88f0c5
SHA1
SHA1 3c9b3eaaf92e39323152ff6ecd6da3c200a43f23
64bit 6.2.9200.16384 974.5 KB
MD5
MD5 a36b94116ac3d119c188dc3cdbf146bc
SHA1
SHA1 b8111dcadc29a4712eaff92096be73910b0e29fe
32bit 6.2.9200.16384 844.0 KB
MD5
MD5 b99914d95b1cc5fdea5b44c9a861e702
SHA1
SHA1 5cbdccfdea44102d30a03e64b2804dd22c6c10d8
32bit 6.1.7600.16385 122.5 KB
MD5
MD5 dab5808e0c26740577ae67878a87136e
SHA1
SHA1 7d5d683cc0ba2abb1b6b395576ca30629e11928c
32bit 6.0.6001.18000 124.5 KB
MD5
MD5 09c91e1f199c53e1114396b59b3b4d9e
SHA1
SHA1 39c9353ac138f89ac9e83cf9d079dac5e5ad0ead
64bit 6.0.6001.18000 153.0 KB
MD5
MD5 4f5cdba14ce9fbd064ea29160b724d65
SHA1
SHA1 a8cb0d9b695566c3cbe273cbd590a73cbbc39293
32bit 5.1.2600.5512 115.0 KB
MD5
MD5 d1a3752359da6ab8a614c6385aa313ee
SHA1
SHA1 285aacc15e1cbf0e6f89680d103b1bff0dff53b7
32bit 5.1.2600.5512 114.0 KB
MD5
MD5 f1ae9add10c376f5dd13f2686c7d572a
SHA1
SHA1 82479947bf253ccef0ea0619f3ea9ed3ead58671
32bit 5.1.2600.5512 115.5 KB
MD5
MD5 553c4bc1bccb152c7873a81eb036929d
SHA1
SHA1 20116fb8048a2536985abb575c2036cd9d3bd998
32bit 5.1.2600.5512 117.5 KB
MD5
MD5 7d43f23bc29acc623f3956698d4c1cdd
SHA1
SHA1 9a65da9adbe33451ac6d2fb93e3c031117333967
32bit 5.1.2600.5512 116.0 KB
MD5
MD5 8cfddc7126a14ef31b08ab815703b365
SHA1
SHA1 d4da0a9ff3fb187f9a08dce50d83fa82e534b5a1
32bit 5.1.2600.5512 113.0 KB
MD5
MD5 96a0066ab9872d3575575a463c53ff6c
SHA1
SHA1 1ce6e49dfa51fbe48a3c84abf995185d0bc2709a
32bit 5.1.2600.5512 115.5 KB
MD5
MD5 b66bbc7e3f6da235e0ed76a093886491
SHA1
SHA1 7053458d5241f7a631d0174e689c10d1975d5754
32bit 5.1.2600.2180 112.0 KB
MD5
MD5 012466c12c92a2c63c0d998abd6e94e9
SHA1
SHA1 de1b710b47287b3ec16935b13878fc0fbeea8390
32bit 5.1.2600.2180 114.5 KB
MD5
MD5 b2b02697c4f947b6136acbad8aa97259
SHA1
SHA1 f3bac8f0dfb1d568d900885da58a56d176e1acdd
32bit 5.1.2600.0 109.5 KB
MD5
MD5 d3e2c69cbfcc06480319595a0a30fde6
SHA1
SHA1 a9b9585f58286a06437f1ad13b242603f9fb7f0d
64bit 10.0.17763.1 5.2 MB
MD5
MD5 779ded83983fc73f694a632ed39bab0a
SHA1
SHA1 af349da22b576047fecef776f501c7bc18ac9652
32bit 10.0.14393.693 5.1 MB
MD5
MD5 fb8657c99b33c9e3ad5197d4ad6b229f
SHA1
SHA1 3641f5b220098c6c1024f4bd6934b8b1d67abd27
64bit 10.0.14393.0 5.3 MB
MD5
MD5 21d85bdd9fd93e840565e0bbebfe689e
SHA1
SHA1 8c7bcb567db7d1bd00ec0af1451499429c782678
32bit 10.0.14393.0 5.1 MB
MD5
MD5 6d9beda2df1651119f2253334fa1ada7
SHA1
SHA1 276fce8d02b53e2c0520a8e5e8fae12573da09fa
32bit 10.0.10586.0 5.1 MB
MD5
MD5 61df65688a708cf3adb63bf7dad8a2be
SHA1
SHA1 ecdb827bb5af4aa1d4c6771b487779a9d064fb16
64bit 10.0.10586.0 5.3 MB
MD5
MD5 81f34fa6a7324723f518b4416ef380b9
SHA1
SHA1 7707ef67cc39f84f8f07f4f64f87c34d756a8acc
32bit 10.0.10240.16384 5.1 MB
MD5
MD5 3f40937ac330afa7585eafb4034db712
SHA1
SHA1 05229c54503443c6d175c86bcc9b25c1c7bf7677

Cách chọn phiên bản chính xác của Aclui.dll?

Đầu tiên, nhìn xem miêu tả tại bảng trên và chọn tập tin thích hợp cho chương trình của bạn. Hãy chú ý xem nó là tập tin 64-, hay 32-bit, cũng như ngôn ngữ mà nó sử dụng. Dành cho những chương trình 64-bit, dùng tập tin 64-bit nếu chúng được liệt kê bên trên.

Tốt nhất nên chọn những tập tin dll phù hợp với ngôn ngữ trong chương trình của bạn, nếu có thể. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tải những phiên bản mới nhất của tập tin dll để có chức năng cập nhật.

Nơi đặt tập tin Aclui.dll?

Để sửa lỗi “aclui.dll bị thiếu”, đặt tập tin vào thư mục cài đặt ứng dụng/trò chơi. Ngoài ra, bạn có thể đặt tập tin aclui.dll trong thư mục hệ thống Windows.

Cách thức đăng kí Aclui.dll?

Nếu đưa tập tin aclui.dll bị thiếu vào thư mục thích hợp không giải quyết được vấn đề, bạn sẽ phải đăng kí. Để làm việc đó, bạn hãy sao chép tập tin DLL của mình vào C:\Windows\System32 folder, và mở dấu nhắc lệnh với quyền quản trị. Tại đó, nhập “regsvr32 aclui.dll” và nhấn Enter.

Cách thức 2: Sửa lỗi thiếu Aclui.dll tự động

Với WikiDll Fixer bạn có thể sửa tự động những lỗi aclui.dll. Tiện ích là không chỉ giúp bạn tải đúng phiên bản của aclui.dll hoàn toàn miễn phí và đề xuất thư mục phù hợp để cài đặt mà còn giải quyết những vấn đề có liên quan đến tập tin aclui.dll.
 • Bước 1: Nhấn vào nút “Tải App. ” để tải công cụ tự động, được cung cấp bởi WikiDll.
 • Bước 2: Cài đặt tiện ích theo hướng dẫn cài đặt đơn giản.
 • Bước 3: Bắt đầu chương trình sửa lỗi aclui.dll và các vấn đề khác.
ưu đãi đặc biệt
4.365.534 Tải xuống

Xem thêm thông tin về Outbyte và gỡ cài đặt hướng dẫn. Vui lòng xem tại Outbyte EULAChính sách quyền riêng tư

Kích Thước Tập Tin: 3.04 MB, Thời gian tải: < 1 min. on DSL/ADSL/Cable

Công cụ này tương thích với: windows-versions

Hạn chế: phiên bản dùng thử cung cấp số lần quét, sao lưu, khôi phục miễn phí không giới hạn cho Windows đăng kí của bạn. Phiên bản đầy đủ phải mua.

Cách thức 3: Cập nhật trình điều khiển để khôi phục tập tin .dll bị thiếu

Cập nhật Trình Điều Khiển cho hệ điều hành Windows, cũng như cho bộ điều hợp mạng, màn hình, máy in, etc., có thể được tải xuống và cài đặt độc lập từ trung tâm Cập Nhật Windows hoặc bằng cách sử dụng tiện ích chuyên dụng.

TÙY CHỌN 1 - Cập Nhật Trình Điều Khiển Thiết Bị Tự Động

Trình Cập Nhật Điều Khiển Outbyte tự động cập nhật trình điều khiển trên Windows. Cập nhật trình điều khiển định kỳ giờ đã lỗi thời!
 • Bước 1: Tải Trình Cập Nhật điều khiển Outbye
 • Bước 2: Cài đặt ứng dụng
 • Bước 3: Khởi động ứng dụng
 • Bước 4: Trình cập nhật điều khiển sẽ quét hệ thống của bạn để tìm các trình lỗi thời và trình điều khiển bị thiếu
 • Bước 5: Nhấp vào Cập Nhật để tự động cập nhật tất cả các trình điều khiển

TÙY CHỌN 2 - Cập Nhật Thủ Công Trình Điều Khiển Thiết Bị

 • Bước 1: Đi tới Thanh Công Cụ hộp tìm kiếm – Viết trình Quản Lí Thiết Bị - chọn trình Quản Lí Thiết Bị
 • Bước 2: Chọn danh mục để xem tên thiết bị – nhấp chuột-phải vào danh mục cần được cập nhật
 • Bước 3: Chọ tìm kiếm tự động để cập nhật phần mềm trình điều khiển
 • Bước 4: Xem cập nhật Trình Điều Khiển, và chọn nó
 • Bước 5: Windows có thể không tìm thấy trình điều khiển mới, Trong trường hợp này, người dùng có thể thấy trình điều khiển trên trang Web của nhà sản xuất, nơi có tất cả hướng dẫn cần thiết

Cách thức 4: Quét máy tính của bạn để tìm ra phần mềm độc hại để sửa lỗi aclui.dll

Thỉnh thoảng lỗi aclui.dll có thể xảy ra do phần mềm độc hại trên máy tính của bạn. Phần mềm độc hại có thể cố ý làm hỏng các tập tin DLL để thay thế chúng bằng chính tập tin độc hại của mình. Vì thế, ưu tiên số một ccura bạn là quét phần mềm độc hại và loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

TÙY CHỌN 1 - Windows Defender

Phiên bản mới của Windows 10 có một ứng dụng cài sẵn tên là "Trình bảo vệ Windows",cho phép bạn kiểm tra máy tính để tìm vi-rút và loại bỏ phần độc hại, khó xóa trong hệ điều hành đang chạy. Để sử dụng tính năng quét ngoại tuyến của Bộ bảo vệ Windows, đến Cài đặt (Khởi động – Biểu tượng bánh răng hoặc phím Win + I), chọn "Cập nhật và Bảo mật" và đến phần "Trình bảo vệ Windows".
Cách sử dụng tính năng quét ngoại tuyến của trình bảo vệ Windows
 • Bước 1: Nhấn phím Win hoặc nhấp chọn Khởi động và nhấp chọn biểu tượng Bánh răng. Hoặc nhấn tổ hợp phím Win + I.
 • Bước 2: Chọn tùy chọn Cập nhật và Bảo mật và đến phần trình bảo vệ Windows.
 • Bước 3: Ở cuối cài đặt bảo vệ có hộp kiểm tra " Quét ngoại tuyến bảo vệ Windows". Để khởi động nó, nhấp chọn “Quét ngay”. Lưu ý rằng bạn phải kuwu tất cả những dữ liệu chưa được lưu trước khi khởi động lại máy tính.

Sau khi nhấp chọn nút “ Quét ngay”, máy tính sẽ khởi động lại và tự động bắt đầu tìm vi-rút và phần mềm độc hại. Sau khi hoàn thành quá trình quét, máy tính sẽ khởi động lại, và trong thông báo, bạn sẽ thấy thông báo hoàn thành quét.

TÙY CHỌN 2 - Outbyte Antivirus

Sản phẩm Outbyte là một trong những sản phẩm phổ biến và hiệu qur nhất trong việc chống lại phần mềm độc hại và các phần mềm không mong muốn, và chúng sẽ hữu ích ngay khi bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút bên thứ ba chất lượng cao. Quét trong phiên bản Malwarebytes mới có thể được thực hiện theo thời gian hiện hành và theo cách thủ công. Để bắt đầu quét thủ công, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:
 • Bước 1: Khởi chạy chương trình Outbyte và nhấp nút Quét Ngay. Ngoài ra, bạn có thể tùy chọn Quét bên trái cửa sổ của chương trình windows và nhấp vào Quét toàn bộ. Hệ thống sẽ bắt đầu quét và bạn sẽ có thể thấy kết quả quét.
 • Bước 2: Chọn các mục mà bạn muốn cách ly và nhấn nút “Chọn Cách Ly”. Khi cách ly, bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính.
 • Bước 3: Sau khi chương trình được khởi động lại, bạn có thể xóa tất cả các đối tượng đã được cách ly bằng cách đến phần thích hợp của chương trình hoặc khôi phục lại một số trong chúng nếu sau khi những đối tượng bị cách ly một số đối tượng loại ra thì phần mềm của bạn bắt đầu chạy không chính xác.

Cách thức 5: Sửa lỗi thiếu Aclui.dll với trình duyệt System File Checker (SFC)

Nhiều người dùng đã quen với lệnh kiểm tra toàn bộ tập tin hệ thống sfc / scannow, lệnh tự động kiểm tra và sửa chữa tập tin hệ thống Windows đã được bảo vệ. Để thực hiện lệnh này, bạn phải chạy dấu nhắc lệnh như quản trị viên.
 • Bước 1: Bắt đầu dòng lệnh như một quản trị viên trong Windows bằng cách nhấn phím Win trên bàn phím và nhập "Dấu nhắc lệnh" trong miền tìm kiếm, sau đó - nhấp- chuột- phải vào kết quả tìm kiếm và chọn Chạy với tư cách của quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Win + X sẽ mở trình đơn nơi bạn có thể chọn dấu nhắc lệnh (Admin).
 • Bước 2: Nhập sfc/scannow trong dấu nhắc lệnh và nhấn Enter.

Sau khi nhập lệnh, hệ thống kiểm tra sẽ bắt đầu. Sẽ mất một lúc, hãy kiên nhẫn. Khi hệ thống hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo “Bảo Vệ Tài Nguyên Windows đã tìm thấy tập tin bị hỏng và đã sửa chúng thành công hoặc “Bảo Vệ Tài Nguyên Windows đã tìm thấy tập tin bị hỏng nhưng không thể sửa một trong số chúng”.

Hãy nhớ rằng Trình duyệt Kiểm tra System File Checker (SFC) không thể sửa lỗi toàn bộ cho những tập tin đang được hệ điều hành sử dụng. Để sửa những tập tin này bạn phải chạy lệnh SFC thông qua dấu nhắc lệnh trong môi trường khôi phục Windows. Bạn có thể vào Môi Trường Khôi Phục Windows từ màn hình đăng nhập, bằng cách nhấn vào Tắt máy, sau đó nhấn giữ phím Shift trong khi chọn Khở Động Lại.

Trong Windows 10, bạn có thể nhấn phím Win, chọn Cài Đặt > Cập nhật và Bảo Mật > Khôi phục và dưới Khởi Động Nâng Cao, nhấp chọn Khởi Động Lại bây giờ. Bạn cũng có thể khởi động lại từ đĩa cài đặt hoặc ổ đĩa di động USB có thể khởi động với bản Windows 10. Trên màn hình cài đặt, chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn và sau đó chon “ Khôi phục hệ thống”. Sau đó, đến “ Khắc phục sự cố” > “Cài đặt nâng cao” > “Dấu nhắc lệnh”. Khi ở dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau: sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows nơi mà C là nơi đã phân vùng có hệ điều hành đã cài đặt, và ổ đĩa C: \ Windows là đường dẫn đến thư mục Windows 10.

Thao tác này sẽ mất một lúc và điều quan trọng là phải đợi cho đến khi hoàn tất. Khi hoàn tất, hãy đóng dấu nhắc lệnh và khởi động lại máy như bình thường.

Cách thức 6: Sửa lỗi tập tin Aclui.dll bị hỏng bằng cách thực hiện Khôi Phục Hệ Thống

Khôi phục hệ thống rất hữu ích khi bạn muốn sửa chữa lỗi aclui.dll . Sử dụng chức năng "Khôi phục Hệ thống", bạn có thể chọn khôi phục Windows đến ngày mà tập tin aclui.dll không bị hỏng. Do đó, việc khôi phục Windows về một ngày trước đó sẽ hủy các thay đổi đượcc thực hiện đối với tập tin hệ thống. Vui lòng theo các bước bên dưới để khôi phục Windows sử dụng Khôi phục hệ thống và tránh khỏi lỗi aclui.dll.
 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Win + R để khởi chạy hộp thoại Run.
 • Bước 2: Nhập rstrui trong hộp văn bản Run và nhấp chọn OK hoặc nhấn phím Enter. Nó sẽ mở tiện ích khôi phục hệ thống.
 • Bước 3: Cửa sổ “Khôi phục hệ thống” có thể bao gồm tùy chọn “Chọn điểm khôi phục khác”. Nếu vậy, bạn hãy chọn tùy chọn này và nhấp vào Tiếp Theo. Chọn hộp kiểm tra “Hiển thị thêm điểm khôi phục” để xem danh sách ngày tháng đầy đủ.
 • Bước 4: Chọn ngày khôi phục Windows 10. Hãy nhớ rằng bạn cần chọn điểm khôi phục sẽ khôi phục Windows đến ngày khi mà thông báo lỗi aclui.dll chưa hiện ra.
 • Bước 5: Nhấp nút "Tiếp theo" và sau đó nhấp vào "Hoàn thành" để xác nhận điểm khôi phục.

Tại điểm này, máy tính của bạn khởi động lại bình thường và khởi động với phiên bản khôi phục của Windows, và lỗi aclui.dll đã được giải quy.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Português | Русский | Bahasa Indonesia | Nederlands | Nynorsk | Svenska | Suomi