Libglesv2.dll Tải

Phát triển:
N/A
Mô tả:
ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library
Xếp hạng:

Bạn đang chạy: unknown OS

Tập tin DLL found trong cơ sở dữ liệu DLL của chúng tôi.

Ngày cập nhật cơ sở dữ liệu: 08 Dec 2023

ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Xem thêm thông tin về Outbyte và gỡ cài đặt hướng dẫn. Vui lòng xem tại Outbyte EULAChính sách quyền riêng tư

Nhấn vào "Tải xuống bây giờ" để nhận công cụ PC đi kèm với libglesv2.dll. Tiện ích sẽ tự động xác định các dlls bị thiếu và đề nghị tự động cài đặt chúng. Là một tiện ích dễ dàng sử dụng, là một giải pháp thay thế tuyệt vời đối với việc cài đặt thủ công, được công nhận bởi nhiều chuyên gia máy tính và tạp chí máy tính. Hạn chế: phiên bản dùng thử cung cấp số lần quét không giới hạn, sao lưu, khôi phujcc đăng kí Windows miễn phí. Phiên bản đầy đủ phải mua. Nó hỗ trợ các hệ điều hành như Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7 và Windows Vista (64/32 bit).
Dung lượng tập tin: 3.04 MB, Thời gian tải: < 1 min. trên DSL/ADSL/Cable

Từ khi bạn quyết định truy cập trang này, có thể bạn đang tìm kiếm tập tin libglesv2.dll , hoặc cách thức để sửa lỗi “libglesv2.dll bị thiếu”. Xem qua thông tin bên dưới, giải thích cách để giải quyết vấn đề của bạn. Trên trang này, bạn cũng có thể tải tập tin libglesv2.dll.

Libglesv2.dll là cái gì?

Libglesv2.dll là một tập tin DLL (Thư Viện Liên Kết Thông Minh) file bởi được gọi là hệ thống tập tin thiết yếu của hệ điều hành Windows.Chúng thường chứa một tập hợp thủ tục và các chức năng điều khiển, có thể được Windows áp dụng.

Libglesv2.dll dùng để làm gì?

Libglesv2.dll file, còn được biết đến là ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library, thường được liên kết với ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library. Chúng là một thành phần thiết yếu, đảm bảo cho các chương trình Windows hoạt động bình thường. Vì thế, nếu tập tin libglesv2.dll bị thiếu, nó có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của phần mềm có liên quan.

Lỗi thiếu tập tin Libglesv2.dll nghĩa là gì?

Có nhiều lý do có thể tạo ra lỗi libglesv2.dll. Bao gồm việc đăng kí Windows, phần mềm độc hại, lỗi ứng dụng, etc.

Thông báo lỗi liên quan đến tập tin libglesv2.dll cũng có thể chỉ ra rằng tập tin được cài đặt không đúng, bị hỏng hoặc bị xóa.

Phổ biến khác lỗi libglesv2.dll bao gồm:

 • “libglesv2.dll bị thiếu”
 • “lỗi tải libglesv2.dll”
 • “sự cố libglesv2.dll”
 • “libglesv2.dll không tìm thấy”
 • “libglesv2.dll không thể xác định được”
 • “libglesv2.dll Vi Phạm quyền Truy Cập”
 • “Lỗi điểm truy cập thủ tục libglesv2.dll error”
 • “Không thể tìm thấy libglesv2.dll”
 • “Không thể đăng kí libglesv2.dll”
libglesv2.dll - Lỗi Hệ Thống Chương trình không thể bắt đầu vì máy của bạn bị thiếu libglesv2.dll bị thiếu từ máy của bạn. Hãy thử cài đặt lại để xử lý sự cố.

Cách xử lý sự cố lỗi thiếu Libglesv2.dll?

Nếu xảy ra lỗi “libglesv2.dll bị thiếu”, bạn có thể sử dụng một trong những cách dưới đây – thủ công hoặc tự động – để giải quyết vấn đề. Phương pháp thủ công giả định rằng bạn tải xuống tập tin libglesv2.dll và đặt nó vào bên trong thư mục cài đặt trò chơi/ứng dụng, trong khi phương pháp thứ hai dễ dàng hơn nhiều khi mà nó cho phép bạn sửa lỗi với cố gắng tối thiểu.

Cách thức 1: Tải Libglesv2.dll

Tìm kiếm thông qua các phiên bản có sẵn của libglesv2.dll từ danh sách bên dưới, chọ đúng tập tin và nhấn liên kết “Tải xuống” link. Nếu bạn không thể quyết định chọn phiên bản nào, hãy đọc bài viết dưới đây hoặc dùng phương pháp tự động để giải quyết vấn đề

Libglesv2.dll, 29 các phiên bản có sẵn

Những Bit và Phiên bản Kích thước tập tin Tổng kiểm tra
64bit 75.0.0.7398 3.7 MB
MD5
MD5 79999106d760c432133bf8818bdfb9fe
SHA1
SHA1 11dfff30b234f87ceccbb25bc3adad2d235a29eb
32bit 52.0.2.6291 1.3 MB
MD5
MD5 e19549f4fa587a76bcc00b6561b93ddb
SHA1
SHA1 c441a2f8eccff8213169f9f9107d0ac518b97649
32bit 52.0.1.6284 1.3 MB
MD5
MD5 ee0f5261b3672a286bcb9e00d0247669
SHA1
SHA1 7586b71e030288811e1c11948c7e458df4809d8b
32bit 51.0.1.6234 1.3 MB
MD5
MD5 f14caedac96a7ac6f5ef57df843804a9
SHA1
SHA1 e345e44ffe1c1ce9b1db7abc44a5585488055363
32bit 48.0.0.6051 1.2 MB
MD5
MD5 764e21a802a2ad6676a32bef807a9c16
SHA1
SHA1 d24dc29cf11cf170a4aed90080249c95f546f33f
32bit 47.0.1.6018 1.1 MB
MD5
MD5 3862a6a554ad7d4327b1c34fa87895ca
SHA1
SHA1 cdcba9ffbb108e7b7fc7fca5b57b7355378ec2a1
32bit 39.0.3.5696 874.7 KB
MD5
MD5 f617faac21420d66a57073670cf85c78
SHA1
SHA1 e8bc469c3aaf624903650b1489959c7b9196836a
64bit 37.0.0.5463 1.1 MB
MD5
MD5 00f0196e3bb0d5d5b1ec20c833a291df
SHA1
SHA1 93dd4eb076657fcead3f123b07ab275ac13832d8
64bit 37.0.0.5462 1.1 MB
MD5
MD5 3892fbee62a0fa6162cce5b1adfacdb4
SHA1
SHA1 8889e9f41b5d66d37392208d57f1f632e47275fd
32bit 37.0.0.5462 845.1 KB
MD5
MD5 7938a44990806d89b766871d3279babb
SHA1
SHA1 bcf19367326372e0cf219509a3071acd327bc111
32bit 36.0.1.5542 851.1 KB
MD5
MD5 ec0ee22bc75ab9b026495e5042e13cff
SHA1
SHA1 ac2abdcda8251516aafbd5bfcb66a15b4d0b0048
32bit 32.0.3.5379 623.1 KB
MD5
MD5 d6252cc60306b12a752020a8e91fbc07
SHA1
SHA1 e37643c63fc9febc6b9d2edb256198c3dabc0cb8
32bit 32.0.2.5373 623.1 KB
MD5
MD5 a23b8d4bcd8055821d35b55a28f96f8a
SHA1
SHA1 0fcb4fd708d2b80706536edb45dbdcd295c0195d
32bit 27.0.1.5156 632.1 KB
MD5
MD5 a44bae7b2f84b1cdef0db05541bec0e3
SHA1
SHA1 f5e93345824783a2ebc5692574632b579109fbfd
32bit 25.0.1.5064 536.6 KB
MD5
MD5 02d3a61f5d17d2162e7f11b82d085397
SHA1
SHA1 b180e6bdc5445b3911fba2af7d9d01499828c37d
32bit 24.0.0.4907 542.4 KB
MD5
MD5 f69c7c6fa48e4537999ac1d903623aa4
SHA1
SHA1 56db76ccd2a309e2d3964d4648fd4f8ae15b5665
32bit 2.1.0.0 1.4 MB
MD5
MD5 34c0414be5db8a9078b827f897efb966
SHA1
SHA1 24cac95ee8b78e28b6139266cdf49f90dc59c903
32bit 2.1.0.0 1.0 MB
MD5
MD5 9873aefdf96e5e7cd8f11722dc3a2557
SHA1
SHA1 8838a1ce1a655a1790b156065f5dae8fa7c1c79c
32bit 15.0.1.4631 416.0 KB
MD5
MD5 3a843971d5797ca5d06bfbc054bb6aba
SHA1
SHA1 64437d9ff04da5a3e64094191dd8180ec8bf9232
32bit 12.0.0.4493 438.9 KB
MD5
MD5 7d88b5cb41e4025ae54b2b6ed46517de
SHA1
SHA1 25b4af06b07cdb82c41b98230b2357d3b0fad701
32bit 1.3.0.0 699.8 KB
MD5
MD5 230ff605fe373d972efb74b195aa756e
SHA1
SHA1 bb6d88eaa53503f1f750c3a42dffa3f91176f24d
32bit 1.29.0.2424 866.1 KB
MD5
MD5 643acdf6e889f08b04e4ca82a39a7839
SHA1
SHA1 b3a1fb8134ddacb8fe4474c29ce2a6a626a1bbf3
32bit 1.2.0.2451 699.8 KB
MD5
MD5 d3134eefd36fd24d183f6fcad2afc239
SHA1
SHA1 a027bcfc6e6fef03d51fbdea7c04cc19b4c690d7
32bit 1.2.0.2446 686.0 KB
MD5
MD5 d86c670c9fea42f23949f22f48b9ebf7
SHA1
SHA1 c5a1b69045fe48a0b3efab1abbe62b246023f96b
32bit 1.2.0.2431 682.5 KB
MD5
MD5 0647ea3b93a0d321c58639e0e2ab9757
SHA1
SHA1 efba0479020b6be2cd098d5bf8b175f6cbc3c787
32bit 1.0.0.2212 587.5 KB
MD5
MD5 ad92414e80ea22ae61d07ecab26a6b25
SHA1
SHA1 921d8e169da1efca5d2f63c7a0dcb81fbec32f4f
32bit 1.0.0.2042 585.5 KB
MD5
MD5 ad11026ef9fd8c3b73d0002cba05dd04
SHA1
SHA1 9d830db45ad1d46c31bd5560bdfa0b3a237e878d
32bit 1.0.0.1275 574.1 KB
MD5
MD5 e4f711246928b114b01ab137f499945f
SHA1
SHA1 a5305ccaaed1b912a038afe4e6e3842ae6c6224d
32bit 1.0.0.0 112.3 KB
MD5
MD5 dc76288a1f0572b454f56a1cbed9ca49
SHA1
SHA1 76634e4cb2ef8bd4c9b74b7666fae1b0e4459e4d

Cách chọn phiên bản chính xác của Libglesv2.dll?

Đầu tiên, nhìn xem miêu tả tại bảng trên và chọn tập tin thích hợp cho chương trình của bạn. Hãy chú ý xem nó là tập tin 64-, hay 32-bit, cũng như ngôn ngữ mà nó sử dụng. Dành cho những chương trình 64-bit, dùng tập tin 64-bit nếu chúng được liệt kê bên trên.

Tốt nhất nên chọn những tập tin dll phù hợp với ngôn ngữ trong chương trình của bạn, nếu có thể. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tải những phiên bản mới nhất của tập tin dll để có chức năng cập nhật.

Nơi đặt tập tin Libglesv2.dll?

Để sửa lỗi “libglesv2.dll bị thiếu”, đặt tập tin vào thư mục cài đặt ứng dụng/trò chơi. Ngoài ra, bạn có thể đặt tập tin libglesv2.dll trong thư mục hệ thống Windows.

Cách thức đăng kí Libglesv2.dll?

Nếu đưa tập tin libglesv2.dll bị thiếu vào thư mục thích hợp không giải quyết được vấn đề, bạn sẽ phải đăng kí. Để làm việc đó, bạn hãy sao chép tập tin DLL của mình vào C:\Windows\System32 folder, và mở dấu nhắc lệnh với quyền quản trị. Tại đó, nhập “regsvr32 libglesv2.dll” và nhấn Enter.

Cách thức 2: Sửa lỗi thiếu Libglesv2.dll tự động

Với WikiDll Fixer bạn có thể sửa tự động những lỗi libglesv2.dll. Tiện ích là không chỉ giúp bạn tải đúng phiên bản của libglesv2.dll hoàn toàn miễn phí và đề xuất thư mục phù hợp để cài đặt mà còn giải quyết những vấn đề có liên quan đến tập tin libglesv2.dll.
 • Bước 1: Nhấn vào nút “Tải App. ” để tải công cụ tự động, được cung cấp bởi WikiDll.
 • Bước 2: Cài đặt tiện ích theo hướng dẫn cài đặt đơn giản.
 • Bước 3: Bắt đầu chương trình sửa lỗi libglesv2.dll và các vấn đề khác.
ưu đãi đặc biệt
4.365.534 Tải xuống

Xem thêm thông tin về Outbyte và gỡ cài đặt hướng dẫn. Vui lòng xem tại Outbyte EULAChính sách quyền riêng tư

Kích Thước Tập Tin: 3.04 MB, Thời gian tải: < 1 min. on DSL/ADSL/Cable

Công cụ này tương thích với: windows-versions

Hạn chế: phiên bản dùng thử cung cấp số lần quét, sao lưu, khôi phục miễn phí không giới hạn cho Windows đăng kí của bạn. Phiên bản đầy đủ phải mua.

Cách thức 3: Cập nhật trình điều khiển để khôi phục tập tin .dll bị thiếu

Cập nhật Trình Điều Khiển cho hệ điều hành Windows, cũng như cho bộ điều hợp mạng, màn hình, máy in, etc., có thể được tải xuống và cài đặt độc lập từ trung tâm Cập Nhật Windows hoặc bằng cách sử dụng tiện ích chuyên dụng.

TÙY CHỌN 1 - Cập Nhật Trình Điều Khiển Thiết Bị Tự Động

Trình Cập Nhật Điều Khiển Outbyte tự động cập nhật trình điều khiển trên Windows. Cập nhật trình điều khiển định kỳ giờ đã lỗi thời!
 • Bước 1: Tải Trình Cập Nhật điều khiển Outbye
 • Bước 2: Cài đặt ứng dụng
 • Bước 3: Khởi động ứng dụng
 • Bước 4: Trình cập nhật điều khiển sẽ quét hệ thống của bạn để tìm các trình lỗi thời và trình điều khiển bị thiếu
 • Bước 5: Nhấp vào Cập Nhật để tự động cập nhật tất cả các trình điều khiển

TÙY CHỌN 2 - Cập Nhật Thủ Công Trình Điều Khiển Thiết Bị

 • Bước 1: Đi tới Thanh Công Cụ hộp tìm kiếm – Viết trình Quản Lí Thiết Bị - chọn trình Quản Lí Thiết Bị
 • Bước 2: Chọn danh mục để xem tên thiết bị – nhấp chuột-phải vào danh mục cần được cập nhật
 • Bước 3: Chọ tìm kiếm tự động để cập nhật phần mềm trình điều khiển
 • Bước 4: Xem cập nhật Trình Điều Khiển, và chọn nó
 • Bước 5: Windows có thể không tìm thấy trình điều khiển mới, Trong trường hợp này, người dùng có thể thấy trình điều khiển trên trang Web của nhà sản xuất, nơi có tất cả hướng dẫn cần thiết

Cách thức 4: Quét máy tính của bạn để tìm ra phần mềm độc hại để sửa lỗi libglesv2.dll

Thỉnh thoảng lỗi libglesv2.dll có thể xảy ra do phần mềm độc hại trên máy tính của bạn. Phần mềm độc hại có thể cố ý làm hỏng các tập tin DLL để thay thế chúng bằng chính tập tin độc hại của mình. Vì thế, ưu tiên số một ccura bạn là quét phần mềm độc hại và loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

TÙY CHỌN 1 - Windows Defender

Phiên bản mới của Windows 10 có một ứng dụng cài sẵn tên là "Trình bảo vệ Windows",cho phép bạn kiểm tra máy tính để tìm vi-rút và loại bỏ phần độc hại, khó xóa trong hệ điều hành đang chạy. Để sử dụng tính năng quét ngoại tuyến của Bộ bảo vệ Windows, đến Cài đặt (Khởi động – Biểu tượng bánh răng hoặc phím Win + I), chọn "Cập nhật và Bảo mật" và đến phần "Trình bảo vệ Windows".
Cách sử dụng tính năng quét ngoại tuyến của trình bảo vệ Windows
 • Bước 1: Nhấn phím Win hoặc nhấp chọn Khởi động và nhấp chọn biểu tượng Bánh răng. Hoặc nhấn tổ hợp phím Win + I.
 • Bước 2: Chọn tùy chọn Cập nhật và Bảo mật và đến phần trình bảo vệ Windows.
 • Bước 3: Ở cuối cài đặt bảo vệ có hộp kiểm tra " Quét ngoại tuyến bảo vệ Windows". Để khởi động nó, nhấp chọn “Quét ngay”. Lưu ý rằng bạn phải kuwu tất cả những dữ liệu chưa được lưu trước khi khởi động lại máy tính.

Sau khi nhấp chọn nút “ Quét ngay”, máy tính sẽ khởi động lại và tự động bắt đầu tìm vi-rút và phần mềm độc hại. Sau khi hoàn thành quá trình quét, máy tính sẽ khởi động lại, và trong thông báo, bạn sẽ thấy thông báo hoàn thành quét.

TÙY CHỌN 2 - Outbyte Antivirus

Sản phẩm Outbyte là một trong những sản phẩm phổ biến và hiệu qur nhất trong việc chống lại phần mềm độc hại và các phần mềm không mong muốn, và chúng sẽ hữu ích ngay khi bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút bên thứ ba chất lượng cao. Quét trong phiên bản Malwarebytes mới có thể được thực hiện theo thời gian hiện hành và theo cách thủ công. Để bắt đầu quét thủ công, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:
 • Bước 1: Khởi chạy chương trình Outbyte và nhấp nút Quét Ngay. Ngoài ra, bạn có thể tùy chọn Quét bên trái cửa sổ của chương trình windows và nhấp vào Quét toàn bộ. Hệ thống sẽ bắt đầu quét và bạn sẽ có thể thấy kết quả quét.
 • Bước 2: Chọn các mục mà bạn muốn cách ly và nhấn nút “Chọn Cách Ly”. Khi cách ly, bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính.
 • Bước 3: Sau khi chương trình được khởi động lại, bạn có thể xóa tất cả các đối tượng đã được cách ly bằng cách đến phần thích hợp của chương trình hoặc khôi phục lại một số trong chúng nếu sau khi những đối tượng bị cách ly một số đối tượng loại ra thì phần mềm của bạn bắt đầu chạy không chính xác.

Cách thức 5: Sửa lỗi thiếu Libglesv2.dll với trình duyệt System File Checker (SFC)

Nhiều người dùng đã quen với lệnh kiểm tra toàn bộ tập tin hệ thống sfc / scannow, lệnh tự động kiểm tra và sửa chữa tập tin hệ thống Windows đã được bảo vệ. Để thực hiện lệnh này, bạn phải chạy dấu nhắc lệnh như quản trị viên.
 • Bước 1: Bắt đầu dòng lệnh như một quản trị viên trong Windows bằng cách nhấn phím Win trên bàn phím và nhập "Dấu nhắc lệnh" trong miền tìm kiếm, sau đó - nhấp- chuột- phải vào kết quả tìm kiếm và chọn Chạy với tư cách của quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Win + X sẽ mở trình đơn nơi bạn có thể chọn dấu nhắc lệnh (Admin).
 • Bước 2: Nhập sfc/scannow trong dấu nhắc lệnh và nhấn Enter.

Sau khi nhập lệnh, hệ thống kiểm tra sẽ bắt đầu. Sẽ mất một lúc, hãy kiên nhẫn. Khi hệ thống hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo “Bảo Vệ Tài Nguyên Windows đã tìm thấy tập tin bị hỏng và đã sửa chúng thành công hoặc “Bảo Vệ Tài Nguyên Windows đã tìm thấy tập tin bị hỏng nhưng không thể sửa một trong số chúng”.

Hãy nhớ rằng Trình duyệt Kiểm tra System File Checker (SFC) không thể sửa lỗi toàn bộ cho những tập tin đang được hệ điều hành sử dụng. Để sửa những tập tin này bạn phải chạy lệnh SFC thông qua dấu nhắc lệnh trong môi trường khôi phục Windows. Bạn có thể vào Môi Trường Khôi Phục Windows từ màn hình đăng nhập, bằng cách nhấn vào Tắt máy, sau đó nhấn giữ phím Shift trong khi chọn Khở Động Lại.

Trong Windows 10, bạn có thể nhấn phím Win, chọn Cài Đặt > Cập nhật và Bảo Mật > Khôi phục và dưới Khởi Động Nâng Cao, nhấp chọn Khởi Động Lại bây giờ. Bạn cũng có thể khởi động lại từ đĩa cài đặt hoặc ổ đĩa di động USB có thể khởi động với bản Windows 10. Trên màn hình cài đặt, chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn và sau đó chon “ Khôi phục hệ thống”. Sau đó, đến “ Khắc phục sự cố” > “Cài đặt nâng cao” > “Dấu nhắc lệnh”. Khi ở dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau: sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows nơi mà C là nơi đã phân vùng có hệ điều hành đã cài đặt, và ổ đĩa C: \ Windows là đường dẫn đến thư mục Windows 10.

Thao tác này sẽ mất một lúc và điều quan trọng là phải đợi cho đến khi hoàn tất. Khi hoàn tất, hãy đóng dấu nhắc lệnh và khởi động lại máy như bình thường.

Cách thức 6: Sửa lỗi tập tin Libglesv2.dll bị hỏng bằng cách thực hiện Khôi Phục Hệ Thống

Khôi phục hệ thống rất hữu ích khi bạn muốn sửa chữa lỗi libglesv2.dll . Sử dụng chức năng "Khôi phục Hệ thống", bạn có thể chọn khôi phục Windows đến ngày mà tập tin libglesv2.dll không bị hỏng. Do đó, việc khôi phục Windows về một ngày trước đó sẽ hủy các thay đổi đượcc thực hiện đối với tập tin hệ thống. Vui lòng theo các bước bên dưới để khôi phục Windows sử dụng Khôi phục hệ thống và tránh khỏi lỗi libglesv2.dll.
 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Win + R để khởi chạy hộp thoại Run.
 • Bước 2: Nhập rstrui trong hộp văn bản Run và nhấp chọn OK hoặc nhấn phím Enter. Nó sẽ mở tiện ích khôi phục hệ thống.
 • Bước 3: Cửa sổ “Khôi phục hệ thống” có thể bao gồm tùy chọn “Chọn điểm khôi phục khác”. Nếu vậy, bạn hãy chọn tùy chọn này và nhấp vào Tiếp Theo. Chọn hộp kiểm tra “Hiển thị thêm điểm khôi phục” để xem danh sách ngày tháng đầy đủ.
 • Bước 4: Chọn ngày khôi phục Windows 10. Hãy nhớ rằng bạn cần chọn điểm khôi phục sẽ khôi phục Windows đến ngày khi mà thông báo lỗi libglesv2.dll chưa hiện ra.
 • Bước 5: Nhấp nút "Tiếp theo" và sau đó nhấp vào "Hoàn thành" để xác nhận điểm khôi phục.

Tại điểm này, máy tính của bạn khởi động lại bình thường và khởi động với phiên bản khôi phục của Windows, và lỗi libglesv2.dll đã được giải quy.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Português | Русский | Bahasa Indonesia | Nederlands | Nynorsk | Svenska | Suomi