Dll files starting with D

Filename Description
d2d1.dll Microsoft D2D Library
d2game.dll NULL
D2gfx.dll N/A
d2glide.dll NULL
d2mcpclient.dll NULL
d2win.dll N/A
d32-fw.dll FW DLL
d3d10_1.dll Microsoft Direct3D
d3d10_1core.dll Direct3D 10.1 Runtime
d3d10.dll Direct3D 10 Runtime
d3d10core.dll Direct3D 10 Runtime
d3d10level9.dll Direct3D 10 to Direct3D9 Translation Runtime
d3d10ref.dll Direct3D 10.1 Reference Device
d3d10sdklayers.dll Direct3D 10.1 SDK Layers
d3d10warp.dll Direct3D 10 Rasterizer
d3d11.dll Direct3D 11 Runtime
d3d11installhelper.dll Direct3D 11 Install Helper DLL
d3d11on12.dll Direct3D 11On12 Runtime
d3d11renderer.dll d3d11renderer Dynamic Link Library
D3D12.dll Direct3D 12 Runtime
d3d8.dll Microsoft Direct3D
d3d8thk.dll Microsoft Direct3D OS Thunk Layer
d3d9.dll Microsoft Direct3D
d3d9d.dll Direct3D 9 Runtime Debug
d3d9renderer.dll d3d9renderer Dynamic Link Library
D3DCompiler_41.dll Direct3D HLSL Compiler
D3DCompiler_42.dll Direct3D HLSL Compiler
D3DCompiler_43.dll Direct3D HLSL Compiler
d3dcompiler_45.dll Direct3D HLSL Compiler
d3dcompiler_46.dll Direct3D HLSL Compiler
D3DCompiler_47.dll Direct3D HLSL Compiler
d3dcsx_43.dll Direct3D 10.1 Extensions
d3dcsx_46.dll Direct3D 11 Compute Shader Extensions
d3dim.dll Microsoft Direct3D
d3dim700.dll Microsoft Direct3D
d3dpmesh.dll Direct3D Progressive Mesh DLL
d3dramp.dll Microsoft Direct3D
d3dref.dll Microsoft Direct3D
d3dref9.dll Direct3D 9 Reference Device
d3drm.dll Direct3D Retained Mode DLL
d3dx10_33.dll Microsoft Direct3D
d3dx10_34.dll Microsoft Direct3D
d3dx10_35.dll Microsoft Direct3D
d3dx10_36.dll Microsoft Direct3D
d3dx10_37.dll Microsoft Direct3D
d3dx10_38.dll Microsoft Direct3D
d3dx10_39.dll Microsoft Direct3D
d3dx10_40.dll Direct3D 10.1 Extensions
d3dx10_41.dll Direct3D 10.1 Extensions
d3dx10_42.dll Direct3D 10.1 Extensions
d3dx10_43.dll Direct3D 10.1 Extensions
d3dx10.dll Microsoft Direct3D
d3dx11_42.dll Direct3D 10.1 Extensions
d3dx11_43.dll Direct3D 10.1 Extensions
D3DX81ab.dll DirectX 8.1 D3DX8 DLL for JEDI projects
d3dx9_24.dll N/A
d3dx9_25.dll N/A
d3dx9_26.dll N/A
d3dx9_27.dll N/A
d3dx9_28.dll N/A
d3dx9_29.dll N/A
d3dx9_30.dll N/A
d3dx9_31.dll N/A
d3dx9_32.dll N/A
d3dx9_33.dll N/A
d3dx9_34.dll N/A
d3dx9_35.dll N/A
d3dx9_36.dll N/A
d3dx9_37.dll N/A
d3dx9_38.dll N/A
d3dx9_39.dll N/A
d3dx9_40.dll Direct3D 9 Extensions
D3DX9_41.dll Direct3D 9 Extensions
D3DX9_42.dll Direct3D 9 Extensions
D3DX9_43.dll Direct3D 9 Extensions
D3DX9.dll N/A
d3dx9d_24.dll Debug
d3dx9d_25.dll Debug
d3dx9d_39.dll Debug
d3dx9d_41.dll Direct3D 9 Extensions Debug
d3dx9d_42.dll Direct3D 9 Extensions Debug
d3dx9d_43.dll Direct3D 9 Extensions Debug
d3dxof.dll DirectX Files DLL
da.dll NULL
dab.dll Desktop Activity Broker DLL
dabapi.dll Desktop Activity Broker API
DAC32.DLL Christoph Schmelnik's Digital Audio Copy 32 Bit Copy Engine
Dac36.dll Christoph Schmelnik's Digital Audio Copy 32 Bit Copy Engine
Dac3x.dll Christoph Schmelnik's Digital Audio Copy 32 Bit Copy Engine
dacom.dll NULL
DAConn.dll Direct Access Connection Flows
dafBth.dll Bluetooth Device Association Framework Provider
dafmigplugin.dll Device Association Framework Migration Plugin
DafPrintProvider.dll DAF Print Provider DLL
dafupnp.dll DAF UPnP Provider
dafWCN.dll Windows Connect Now DAF Plugin
dafWfdProvider.dll Windows Wi-Fi Direct DAF Plugin
DAFWSD.dll DAF WSD Provider
DAMM.dll DirectAccess Media Manager
danclient-1.dll Dolby Axon Network Client Library