Dll files starting with N

Filename Description
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server
nsldap32v50.dll NULL
nsldap32v60.dll N/A
nsmmgr.dll NielsenOnline
nspr4.dll NSPR Library
nss3.dll N/A
nssckbi.dll NULL
nssutil3.dll NSS Utility Library
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API
ntdll.dll NT Layer DLL
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API
ntdsbcli.dll NT5DS
ntdsperf.dll NT5DS
ntevt.dll WMI Event Log Provider
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager
ntlanui.dll DLL för Lanman Control
ntlanui2.dll Network object shell UI
ntlmshared.dll NTLM Shared Functionality
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider
ntmsapi.dll Offentliga gränssnitt för flyttbara lagringsmedia
ntmsdba.dll API för RSM DB-objekt
ntmsevt.dll Händelseloggningsfunktion för Hantering av flyttbara lagringsmedia
ntmsmgr.dll Removable Storage Service
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia
ntoc.dll NT OC Manager DLL
ntphysx_extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG)
ntphysx_loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library
ntprint.dll Spooler Setup DLL
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions
ntshrui.dll Shell extensions for sharing
ntunisdkbase.dll NULL
ntunisdksteam.dll NULL
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64
ntvdmcpl.dll Windows 16Bit Emulation Control Panel
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL
ntwdblib.dll SQL Server Client Library
nuke83.dll nuke
nusb3mon.dll USB 3.0 Monitor
nuSound2_win.dll N/A
nutlibc4.dll NuTCRACKER API library
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03
nv4.dll NVIDIA Compatible Windows XP Display Driver, Version 12.40.20
nvapi.dll NVIDIA NVAPI Library, Version 426.23
nvapi64.dll NVIDIA NVAPI Library, Version 442.50
nvaudcap32v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API
NvCameraSDK64.dll N/A
nvcbl64.dll NVIDIA CBL Driver, Version 431.60
nvcloth_x64.dll NULL
nvcod.dll N/A
nvcodins.dll NVIDIA Driver CoInstaller
nvcontainertelemetryapi.dll NVIDIA Container Telemetry Helper
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16
nvcuvenc.dll NVIDIA CUDA Video Encoder, Version 301.42
nvcuvid.dll NVIDIA CUDA Video Decode API, Version 442.50
nvd3d9wrap.dll NVIDIA d3d9wrap dll, Version 417.35
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52
nvd3dumx.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 302.86
nvdisps.dll NVIDIA Display Server
nvdlist.dll NVIDIA shim initialization dll, Version 398.36
nvdlistx.dll NVIDIA shim initialization dll, Version 436.48
nvdxgiwrap.dll NVIDIA dxgiwrap dll, Version 436.48
nvDXTLibrary.dll N/A
nvfatbinaryloader.dll NVIDIA Fatbinary Loader, Version 431.60
NvGsa.x64.dll N/A
nvhairworksdx11.win64.dll HairWorks Dx11 Dynamic Link Library
NVI2.dll NVIDIA Install Core
nvi2ui.dll NVIDIA Install UI
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77
nvimage.dll NVIDIA 3D Vision extention
nvinit.dll NVIDIA shim initialization dll, Version 425.31
nvinitx.dll NVIDIA shim initialization dll, Version 441.66
nvldumd.dll NVIDIA Driver Loader, Version 398.11
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library
nvml.dll NVIDIA Management Library 442.50
nvngx_dlisr.dll NGX Image Super Resolution DVS PRODUCTION
nvoglshim64.dll NVIDIA OpenGL Shim Driver, Version 436.48
nvoglv32.dll NVIDIA Compatible OpenGL ICD
nvoglv64.dll NVIDIA Compatible OpenGL ICD
nvopencl.dll NVIDIA CUDA 9.2.127 OpenCL 1.2 Driver, Version 398.11
nvopencl32.dll NVIDIA CUDA 10.1.0 OpenCL 1.2 Driver, Version 436.48
nvopencl64.dll NVIDIA CUDA 10.1.0 OpenCL 1.2 Driver, Version 436.48
nvpmapi.core.win64.dll NvPmApiCore.100
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library
nvrtc64_100_0.dll NVIDIA NVRTC Library, Version 10.0.130
nvrtc64_101_0.dll NVIDIA NVRTC Library, Version 10.1.243
nvrtc64_80.dll NULL
nvrtc64_90.dll NVIDIA NVRTC Library, Version 9.0.176
nvscpapi64.dll NVIDIA 3D Vision Control Panel 64bit API
nvshell.dll NVIDIA Desktop Explorer, Version 149.77
nvsmartmax.dll NVIDIA Smart Maximize Helper
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy
nvsvc.dll NVIDIA Driver Helper Service, Version 384.94
nvsvs.dll NVIDIA StereoVision Server
nvToolsExt64_1.dll N/A
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library