Dll files starting with M

Filename Description
msidcrl.dll IDCRL Dynamic Link Library
msidcrl30.dll IDCRL Dynamic Link Library
msidcrl40.dll Microsoft® Account Dynamic Link Library
msident.dll Microsoft Identity Manager
msidle.dll User Idle Monitor
msidntld.dll Microsoft Identity Manager
msieftp.dll Microsoft Internet Explorer FTP Folder Shell Extension
msihnd.dll Windows® installer
msiltcfg.dll Windows Installer Configuration API Stub
msimg32.dll GDIEXT Client DLL
msimsg.dll Windows® Installer International Messages
MSIMTF.dll Active IMM Server DLL
msiprov.dll WMI MSI Provider
MsiProvider.dll DISM Msi Provider
msisip.dll MSI Signature SIP Provider
msiwer.dll MSI Windows Error Reporting
msjava.dll Microsoft® VM
Msjet35.dll Microsoft Jet Engine Library
msjet40.dll Microsoft Jet Engine Library
msjetoledb40.dll N/A
msjint40.dll Microsoft Jet Database Engine International DLL
msjt3032.dll Microsoft Jet Engine Library
msjter35.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL
msjter40.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL
msjtes40.dll Microsoft Jet Expression Service
mskeyprotcli.dll Windows Client Key Protection Provider
mskeyprotect.dll Microsoft Key Protection Provider
mslbui.dll Tillägg till Språkfältet
MsLog.dll N/A
msls31.dll Microsoft Line Services library file
msltus40.dll Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam
mslurt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library
msmail.dll Windows Live Mail
msmmsp.dll Mount Point Manger Sysprep Utility Library
msmpeg2adec.dll Microsoft DTV-DVD Audio Decoder
MSMPEG2ENC.DLL Microsoft MPEG-2 Encoder
msmpeg2vdec.dll Microsoft DTV-DVD Video Decoder
MSNCON32.DLL Microsoft Outlook Hotmail Connector
msncore.dll Windows Live Client Code Module
MSNET32.DLL Microsoft 32-bit Network API Library
msnetobj.dll DRM ActiveX Network Object
MSNP32.DLL Nätverks-provider för Microsoft-nätverk
msnsspc.dll MSN Internet Access
MSO.DLL 2007 Microsoft Office component
MSO9.dll Microsoft Office 2000 component
mso97.dll N/A
msobjs.dll System object audit names
msoe.dll Windows Mail
msoeacct.dll Microsoft Internet Account Manager
MSOERES.dll Windows Mail
MSOERT2.DLL Microsoft Outlook Express RT Lib
MSOINTL.DLL Office International Resources
msoobedui.dll MSOOBE DUI LIBRARY
msoobeFirstLogonAnim.dll First Logon Animation
msoobeplugins.dll msoobeplugins
msoobeui.dll Windows Machine OOBE UI Layer
msoobewirelessplugin.dll msoobewirelessplugin
msorc32r.dll Microsoft Data Access - ODBC-drivrutin för Oracle-resurser
msorcl32.dll ODBC Driver for Oracle
MSOSS.DLL Microsoft Trust ASN APIs
msoxmlmf.dll Microsoft Office XML MIME Filter
mspatcha.dll Microsoft(R) Patch Engine
mspatchc.dll Microsoft Patch Creation Engine
mspbda.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver
MsPbdaCoInst.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver CoInstaller
mspbde40.dll Microsoft Jet Paradox Isam
mspdb60.dll Microsoft (R) Program Database
mspdb80.dll Microsoft® Program Database
MSPGIMME.DLL Microsoft® Gimme library
mspmsnsv.dll Microsoft Media Device Service Provider
mspmsp.dll Microsoft Media Device Service Provider
msports.dll Ports Class Installer
MSPP32.DLL Print Provider for Microsoft Networks
msprivs.dll Microsoft Privilege Translations
Mspubw40.dll Microsoft Publisher Wizard Back End Dynamic Link Library
msr2c.dll Microsoft® Forms DLL
msr2cenu.dll Microsoft® Forms DLL
msrahc.dll Remote Assistance Diagnostics Provider
msratelc.dll DLL-fil för Internet-klassificering och för hantering av lokala användare
msrating.dll Internet Ratings and Local User Management DLL
msrclr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library
msrd2x40.dll Microsoft (R) Red ISAM
msrd3x40.dll Microsoft (R) Red ISAM
msrdc.dll Remote Differential Compression COM server
MsRdpWebAccess.dll Microsoft Remote Desktop Services Web Access Control
msrecr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library
msrepl40.dll Microsoft Replication Library
msrle32.dll Microsoft RLE Compressor
Mss32.dll Miles Sound System
mss64.dll Miles Sound System
mssap.dll DRM
msscb.dll msscb.dll
msscntrs.dll msscntrs.dll
msscp.dll Windows Media Secure Content Provider
MSSETUP.DLL Setup DLL
mssha.dll Windows Security Health Agent
msshavmsg.dll Meddelande från Microsoft Systemhälsoagentverifieraren
msshooks.dll Microsoft Search Hooks
MSSHRUI.DLL Shell extensions for sharing
msshsq.dll Structured Query